Huishoudelijk reglement van KNV EHBO Stede Broec

In het huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec staat informatie over:

  • Lidmaatschap
  • Contributie en andere verplichtingen
  • Verenigingsbestuur, Functies en Taken
  • Onkostenvergoeding aan bestuursleden
  • Rooster van aftreden
  • De algmene ledenvergadering
  • Indienen voorstellen en voordracht kandidaten
  • Stemrecht en volmacht