Aansprakelijkheid EHBO-er gedekt

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

Alle EHBO’ers reageren op basis van de kennis die zij van de opleiding hebben meegekregen wanneer zij onverwacht hulp moeten verlenen. Wat gebeurt er als er onverwachts iets fout gaat? Kunnen ze dan een enorme schadeclaim verwachten? In Nederland valt het gelukkig wat dat betreft erg mee, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door hem aangerichte schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg van zijn handelen. Tot nu toe was slechts een deel van de gediplomeerden daar voor verzekerd: leden van EHBO-verenigingen en bedrijfshulpverleners voor zover zij binnen werktijd hulp verlenen.

De nieuwe verzekering, die is afgesloten bij Van Lanschot Assurantiën, is gekoppeld aan alle geldige EHBO diploma’s en Diploma’s Eerste Hulp en vrijwaart de houder van aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade in relatie tot incidentele eerstehulpverlening. Ruim 300.000 mensen zijn in het bezit van een Diploma Eerste Hulp.

Zoals hierboven aangegeven gaat het om incidentele hulpverlening. Tijdens het hulpverlenen op evenementen geldt deze regeling dus niet. Om ook gedekt te zijn tijdens het uitoefenen van eerste hulp tijdens evenementen heeft EHBO-vereniging Stede Broec voor de eigen leden een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als u voor de vereniging tijdens evenementen aan het hulpverlenen bent en er mocht schade ontstaan, dan bent u daar altijd tegen verzekerd.

Leden die op eigen initiatief gaan posten tijdens evenementen kunnen geen aanspraak maken op bovengenoemde verzekeringen!

Vergelijkbare berichten