Beroerte, gebruik de FAST Methode

Bij een beroerte wordt de toevoer van zuurstofrijk bloed naar de hersenen belemmerd. Door een bloedprop of omdat een bloedvat is gesprongen. Hierdoor zullen de hersenen minder zuurstof krijgen en zullen er verlammingsverschijnselen optreden. U dient ten aller tijde bij een beroerte of een vermoede hier van PROFESSIONELE HULP in te schakelen. Dit kan van levensbelang zijn.

Via de FAST methode kunt u snel achterhalen of het echt om een beroerte of eventueel een hersenbloeding gaat.

F.A.S.T.

F. = Face. Het gezicht raakt verlamt waardoor een mondhoek gaat hangen ( Scheef Gezicht ) dan duidt dit op verlammingsverschijnselen
A. = Arms. Laat het slachtoffer zijn armen recht vooruit steken, wanneer hij/zij deze niet omhoog kan houden of 1 van beide dan duidt dit op verlammingsverschijnselen.
S. = Speak. Het slachtoffer heeft moeite om te praten, of zal alleen kunnen brabbelen dit duidt op verlammingsverschijnselen.
T. = Time. Het is noodzakelijk snel te handelen en 1-1-2 te bellen en te melden van een beroerte.

Het slachtoffer moet binnen 3 uur in het ziekenhuis zijn bij een beroerte.

Vergelijkbare berichten