Richtlijnen niet-reanimerenpenning

Bron: ad.nl

Op 11 augustus verscheen in het nieuws dat ruim 20.000 mensen gebruik maken van een niet-reanimerenpenning. Wat voor gevolgen heeft dit voor de eerstehulpverleners?

In Het Oranje Kruis boekje staan de Eerste Hulp richtlijnen waarop de kandidaten voor het onafhankelijk EHBO examen van Het Oranje Kruis op worden geëxamineerd. Hierin is ook een verklaring meegenomen over de niet-reanimerenverklaring/penning. Deze is als volgt:

Verklaring niet-reanimeren

De niet-reanimerenverklaring/penning is een rechtsgeldige wilsbeschikking. Wanneer zo’n verklaring/penning aanwezig is, hoeft u de reanimatie niet te starten. U mag echter niet op zoek gaan naar een penning, omdat dit tijdverlies betekent. U doet daarmee de mensen tekort die wel gereanimeerd willen worden.

Mocht u bij het ontbloten van de borst een penning aantreffen, dan kunt u stoppen met reanimeren. U mag ook doorgaan totdat de professionele hulpverleners aanwezig zijn.
Het Oranje Kruis volgt op het gebied van de reanimatie, de reanimatierichtlijnen die door de Nederlandse Reanimatieraad zijn opgesteld. Hier vindt u deze richtlijnen.

Ervaringen van eerstehulpverleners bij reanimatie

Zeer recent is de uitgave Help, ik heb gereanimeerd! verschenen. Deze uitgave bevat verhalen en tips van 16 eerstehulpverleners die een reanimatie hebben uitgevoerd, maar ook een theoretische beschouwing over het verwerken van schokkende ervaringen. Wat doet een reanimatie met hen en hoe kunnen zij hun ervaringen verwerken?
Het pdf boek downloaden.

Bron: ehbo.nl

Vergelijkbare berichten