Cursusaanbod

De KNV EHBO afdeling Stede Broec heeft het voorrecht te mogen werken met twee instructeurs en twee lotussen. De lessen worden gegeven door de instructeurs:

 • Elma Verhoef
 • Mirjam Aalsma

Elke les wordt bijgewoond door een van de twee lotussen:

 • Vera Buysman
 • Hannie Pankras

Dit jaar wordt er geen nieuwe competentiekaart geleverd. De kaart die jullie vorig jaar gekregen hebben, heeft een geldigheid van twee jaar. Mocht je afgelopen jaar je beginnerscursus behaald hebben, of nieuw zijn gekomen in onze vereniging: dan kun je bij je eerste herhalingsavond een kaart vragen bij één van onze bestuursleden. Deze kan dan ook uitleg geven over de werking van de competentiekaart. Het is belangrijk dat jullie deze kaart meenemen, zodat je zelf bij kunt houden welke competenties je al hebt behaald en welke competenties je nog moet doen. Het aftekenen van de competentiekaart gebeurt door het aanwezige bestuurslid, na overleg met het kaderlid. Wij houden natuurlijk ook bij welke competenties door jullie behaald zijn. Daarvoor is het echter wel belangrijk depresentielijstop de lesavond zelf in te vullen. Als je deze presentielijst niet invult, worden de behaalde competenties niet verwerkt en kunnen er misverstanden ontstaan bij de verlenging van de diploma’s.

Herhalingslessen ergens anders gevolgd? Als je herhalingslessen/trainingen bij een andere vereniging of via je werk of opleiding volgt is daarvoor een aparte aftekenkaart te verkrijgen bij het bestuur. Laat tijdens deze externe les of training de kaart volledig invullen. Met name de behandelde competenties zijn hier van belang. Dit geheel laten aftekenen door de daar aanwezige kaderinstructeur (deze moet ook zijn of haar kadernummer vermelden). Lever deze kaart de eerstvolgende herhalingsles in bij het aanwezige bestuurslid en de behaalde competenties worden door ons verwerkt en afgevinkt.

Om de kwaliteit van het Diploma Eerste Hulp te kunnen waarborgen is een aantal vaardighedenofwel competenties opgesteld, waarmee de cursist leert op welke wijze de hulp optimaalen adequaat wordt verleend.

Na het behalen van een Diploma Eerste Hulp worden decompetenties tijdens herhalingslessen opnieuw getoetst en verdiept.

De vaardigheden/competenties die geleerd en getoetst worden, zijn:

 1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen van de ademhaling, letsels en ziekte van de luchtwegen
 4. Stoornissen van het bewustzijn en in de ademhaling, aed
 5. Actieve bloedingen
 6. Shock
 7. Uitwendige wonden
 8. Brandwonden
 9. Elektriciteitsletsel
 10. Kneuzingen en verstuikingen
 11. Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel (handgreep van Zach)
 12. Letsels van oog, neus en oor
 13. Tandletsel
 14. Oververhitting
 15. Onderkoeling
 16. Bevriezing
 17. Vergiftigingen
 18. Steken en beten
 19. Verbandmiddelen

Deze vaardigheden omvatten zowel theoretische als praktische aspecten.
Beide aspecten van de vaardigheden worden per cursist door de docent getoetst en
afgetekend, zodat de kwaliteit en de kennis van de EHBO-er gewaarborgd blijft.

Punten 1 t/m 6 . Dient elk Jaar Afgetekend te worden.

Punten 7 t/m 18 . Dient in 2 Jaar Afgetekend te worden.