Lidmaatschap

Nieuwe leden melden zich aan bij het secretariaat. Als dit na 1 januari gebeurt, betaalt een nieuw lid cursusgeld voor een half jaar. Het cursusgeld bedraagt € 35,- per kalenderjaar van september t/m augustus. De factuur hiervoor wordt begin september verstuurd.

Lid worden van EHBO Stede Broec?

Wijzigingen

Wijzigingen van adres, e-mail, telefoonnummer e.d. graag zo spoedig mogelijk melden aan de ledenadministratie. Dit om te voorkomen dat je geen nieuwsbrieven of andere informatie meer ontvangt van de vereniging.

Afmeldingen

De afmeldingen kunnen uitsluitend schriftelijk (met handtekening) worden ingediend bij het secretariaat. Als de afmelding vóór begin augustus bij het secretariaat binnen is, hoeft er geen lesgeld voor het nieuwe kalanderjaar te worden betaald.

Ontwikkelingen

Gedurende het cursusjaar word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de EHBO-vereniging middels nieuwsbrieven en via de website. De website wordt met regelmaat geüpdatet onder het kopje Actueel.

Als je iets leuks hebt te melden wat in de nieuwsbrief of op de site opgenomen zou moeten worden, dan kun je dit aan het secretariaat doorgeven.