Over ons

Wij zijn de KNV EHBO afdeling Stede Broec, onderdeel van het KNV EHBO district Noord-Holland.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO is een landelijke vrijwilligersorganisatie en werd opgericht in 1893 op initiatief van Dr. C.B. Tilanus Jr. Het predikaat ‘Koninklijke’ werd ontvangen in 1953 en werd in 2011 weer verlengd voor 25 jaar.

Wat is EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken is de hulp en bijstand door leken die, in afwachting van deskundige hulp, moeten worden verleend aan personen, die ten gevolge van onvoorziene gebeurtenissen lichamelijk letsel hebben opgelopen. Deze bijstand en hulp hebben tot doel het bestrijden en voorkomen van dreigend gevaar. EHBO is dus dat doen wat nodig is om verdere lichamelijke schade voor een slachtoffer van een ongeval te voorkomen, tot er deskundige hulp kan worden gegeven. 

Bestuur en Commissieleden

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij onze bestuursleden terecht.
Door op de functie te klikken krijgt u meer informatie over het bestuurslid.


Verantwoordelijk voor oefen materiaal
Ellen Verhoef
ellen@ehbo-stedebroec.nl

Nora Waterman-Glazer
aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl
evenementen@ehbo-stedebroec.nl

Diny de Rooij
opleidingen@ehbo-stedebroec.nl

Rik Wilmans
pr@ehbo-stedebroec.nl

Nora Waterman – Glazer
aed-alert@ehbo-stedebroec.nl

Paula Sjoerdsma
penningmeester@ehbo-stedebroec.nl

Marie-Anne Meijer-Muiser
secretariaat@ehbo-stedebroec.nl

Mark Waterman
voorzitter@ehbo-stedebroec.nl