Over ons

Wij zijn de EHBO Stede Broec, jaren lang zijn we lid geweest van de KNV EHBO.

We zijn een fusie EHBO organisatie , in de gemeente Stede Broec waren twee EHBO verenigingen en deze zijn rond 1995 samen gegaan en onder de naam EHBO Stede Broec verder gegaan

Wat is EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken is de hulp en bijstand door leken die, in afwachting van deskundige hulp, moeten worden verleend aan personen, die ten gevolge van onvoorziene gebeurtenissen lichamelijk letsel hebben opgelopen. Deze bijstand en hulp hebben tot doel het bestrijden en voorkomen van dreigend gevaar. EHBO is dus dat doen wat nodig is om verdere lichamelijke schade voor een slachtoffer van een ongeval te voorkomen, tot er deskundige hulp kan worden gegeven. 

Bestuur en Commissieleden

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij onze bestuursleden terecht.
Door op de functie te klikken krijgt u meer informatie over het bestuurslid.


Nora Waterman-Glazer
06-41380318
aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl
evenementen@ehbo-stedebroec.nl

Angelique Moolevliet
opleidingen@ehbo-stedebroec.nl

Nora Waterman – Glazer
06-41380318
aed-alert@ehbo-stedebroec.nl

Peggy van Katwijk
penningmeester@ehbo-stedebroec.nl

Angelique Moolevliet
secretariaat@ehbo-stedebroec.nl

Roy Grevelt
roy@ehbo-stedebroec.nl

Mark Waterman
06-18190377
voorzitter@ehbo-stedebroec.nl

Anita Bonnema – Ooijevaar
vertrouwenspersoon@ehbo-stedebroec.nl