Commissielid Burger AED

Ik ben Nora Waterman – Glazer.
Ik ben getrouwd met Mark Waterman en woonachtig in Grootebroek. 

Het bestuur van de EHBO-vereniging Stede Broec is heel erg goed op weg om alles in goede
banen te leiden. Wat er dan ook bij komt kijken is het reanimeren. Mark wilde ook dit goed
laten slagen en is er actief mee bezig gegaan. Door zijn enthousiasme ben ik beter gaan
begrijpen waarom dit zo belangrijk is.
Elk mensen leven telt.

Nu is het bestuur vergroot en is er een bestuurslid reanimatiezaken gekozen. Door
omstandigheden is de functie commissielid secretariaat Burger AED vrijgekomen. En
doordat ik het ook belangrijk ben gaan vinden heb ik me beschikbaar gesteld en ben
gekozen. Samen gaan we ook dit project verder laten slagen en het enthousiasme verder
verspreiden. We zullen meer van ons laten horen en zien. Ik ben heel gedreven en zorg ervoor
dat dit meer bekendheid gaat krijgen en dat mensen beseffen gaan hoe belangrijk het is om
een reanimatie op zak te hebben.

Nora Waterman – Glazer
aed-alert@ehbo-stedebroec.nl